روسیه: توافق نهایی درباره احیای برجام احتمالا هفته آینده حاصل می شود

نماینده دائم روسیه در مذاکرات برجام گفت در صورت پیشرفت مطلوب اوضاع، توافق نهایی بر سر احیای برجام احتمالا تا هفته آینده حاصل شود.