رژیم صهیونیستی بازداشت متهم عملیات قدس را برای 9 روز دیگر تمدید کرد

رسانه‌های صهیونیستی از تمدید 9 روزه مجری عملیات ضد صهیونیستی بامداد روز یکشنبه خبر دادند.