رژیم غذایی حاوی اُمگا۳ ریسک سرطان سینه را در زنان چاق کاهش می دهد

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع با کاهش خطر سرطان سینه در زنان قبل و بعد از یائسگی، به ویژه زنان پیش از یائسگی که چاق هستند، مرتبط است.