رکورد تولید ۱۵۶ کیلوگرم عسل از ۷ طبقه با یک "ملکه" در دلفان

به  گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛  مسئول نوغانداری و زنبورعسل  سازمان جهاد کشاورزی لرستان  در بازدید  از زنبورستان روستای کفراج ازتوابع شهرستان دلفان ، اظهار کرد: هدف از این ماموریت رکوردگیری اززنبورستان روستای کفراج توسط زنبوردار تورج مرادی بود.

افضلی افزود: این رکوردگیری  به دست آمده از۷کندوی عسل بایک ملکه است ومیزان تولیدعسل ازاین تعداد کندو  ۱۵۶ کیلو گرم می باشد وازاصلاح نژاد بومی هفت طبقه ملکه است که از علل این افزایش تولی اصلاح نژاد، ملکه های بومی ، اصلاح آیتم های عسل آوری، مقاومت در برابر بیماری و آفات می باشد.

این مسئول  بااشاره به اینکه شهرستان دلفان کانون تولید عسل استان است وضرورت داردازاین ظرفیت حمایت کنیم ، یادآورشد : شهرستان دلفان یکی ازقطبهای مهم درحوزه زنبورداری وپرورش عسل دراستان وغرب کشور است که این یک ظرفیت بومی برای استان محسوب می گردد وضرورت داردهمه ما درجهت حمایت وبرندسازی این محصول مهم تلاش کنیم.

انتهای پیام