زنده‌زنده سوختن یک مرد در آتش‌سوزی کارگاه ذوب قیر اسلامشهر

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از مرگ یک نفر در اثر وقوع حریق در کارگاه ذوب قیر و در داخل “حوضچه قیر داغ” این کارگاه در اسلامشهر خبر داد.