ساخت صنایع جوار ریلی در ایستگاه راه‌آهن طبس پیگیری می‌شود

سرپرست اداره کل راه‌آهن شرق گفت: وزن ایستگاه طبس باید با ساخت صنایع جوار ریلی از جمله کارخانه تعمیرات واگن، دیزل، ایجاد بارانداز، بندر خشک و دپوی بار افزایش یابد.