سازمان های مردم نهاد جزو ظرفیت های مطلوب کشور هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از گرگان؛ محمد علی محمدی نیک در نشست با سازمان های مردم نهاد استان گلستان اظهار کرد: مشارکت ها در تداوم ایجاد سرمایه های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و اگر کشور ما در این عرصه فعالیت گسترده ای دارد کسانی هستند که صادقانه تلاش می کنند.

وی افزود: در مطالبات سازمان های مردم نهاد با واقعیتی روبرو هستیم که ماحصل ضعف آشکار در سیاست گذاری  توسعه است زیرا هیچ کدام از دولت ها در حوزه توسعه اجتماعی برنامه ای نداشتند و نه تنها این موضوع در اولویت برنامه ریزی نبوده بلکه به عنوان مقوله مزاحم تلقی شده است.

وی افزود: برای تحقق رشد اقتصادی بدون توجه به سرمایه های اجتماعی دستاورد ملموسی نخواهیم داشت.

وی گفت: اگر به سرمایه اجتماعی معطوف بودیم تاب آوری مردم در همه حوزه ها افزایش پیدا می کرد.

محمدی نیک گفت: تشکل ها پس از ۴ دهه فعالیت و تدابیر مختلف در دولت های مختلف در حال حاضر جزو ظرفیت های مطلوب بشمار می آیند.

وی متذکر شد: در تأسیس و شکل گیری، توجه به ایده ها و بهره برداری از توان تشکل ها و بسیاری موارد دیگر خساست های فراوان در سیاست ها و اجراها وجود دارد.

وی خواستار شراکت عادلانه و محترمانه دو طرفه بین دولت و تشکل ها و همچنین جدی گرفتن جایگاه تشکل ها شد.

وی با تاکید به اینکه باید از سازمان های مردم نهاد در سه نقش ناظر، مشاور و مجری استفاده شود گفت: حضور آنان در کارگروه ها ی مختلف تاثیر مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

محمدی نیک گفت: رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات، ایجاد بهره مندی از ظرفیت سمن ها، تلاش و همکاری جهت احیای هویت واقعی سازمان های مردم نهاد ، کمک به رفع مشکل بیمه سازمان های مردم نهاد، استاندارد سازی سازمان های مردم نهاد ، نقش سازمان های مردم نهاد در رکن سوم توسعه و دریافت نظرات مشورتی سازمان های مردم نهاد، عدم بهره مندی سازمان های مردم نهاد از ظرفیت رسانه ای، ایجاد مرکز استانی توسعه تشکل ها، ابهام و پیچیدگی مالیاتی در سازمان های مردم نهاد از جمله موضوعاتی است که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد و به آن پرداخته شود.

انتهای پیام: