ساپینتو و چالش بزرگی به نام ساختن «استقلال هجومی»

ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال شروع خوبی نداشت.