ستوده نژاد: تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی گام بلندی در مبارزه با کم تحرکی است.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، حبیب ستوده نژاد اظهار کرد:  استان آذربایجان شرقی نیز از با فدراسیون آمادگی جسمانی در راستای پیشبرد اهداف، همکاری هم جانبه خواهد داشت.