سرانه سبد تغذیه مادران تحت پوشش خراسان شمالی ۲.۵ برابر شد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: به منظور حمایت از مادران باردار و شیرده تحت پوشش این نهاد، سرانه سبد تغذیه آن ها ۲.۵ برابر افزایش یافت.