سرخوردگی نخبگان هوافضا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم به جای ارائه کارنامه حوزه فضایی از دولتی که تنها یک سال از عمر آن گذشته است، به انوری شاعر متوسل شد که قریب هزار سال از زندگی و وفات او می‌گذرد.