«سرمشق» به چاپ هفتم رسید/روایتی کوتاه از شهید حججی

کتاب «سرمشق» شامل خاطرات کوتاه از زندگی شهید محسن حججی توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ هفتم رسید.