سرپرست سازمان فرهنگی هنری، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز منصوب شد

تبریز – با حکم شهردار تبریز، سرپرست سازمان فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز منصوب شد.