سریال اخراج اجباری افغان‌ها از ترکیه همچنان ادامه دارد

در ادامه روند اخراج اجباری پناهجویان افغان توسط دولت ترکیه، مقامات این کشور 136 پناهجوی دیگر افغان را به کابل استرداد کردند.