سفرهای استانی رئیسی، نمادین است یا نمایشی؟/ سود است یا خسارت؟

شرق نوشت:سفرهای استانی (به‌ شکلی که وجود دارد) میراث احمدی‌نژاد است که در دوران روحانی نیز کم‌وبیش (به‌ جز زمان شیوع کرونا) تکرار شد و آقای رئیسی نیز به آن همت مضاعف گمارد.