سفر سیاهی لشگرها به سود کمیته نیست/ حضور برخی به صلاح نیست

رئیس فدراسیون تیراندازی پس از ثبت نام برای عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: اگر سفر برخی اعضا به عنوان سیاهی لشگر باشد به سود کمیته نیست.