سفر معاون کنسولی وزارت خارجه ایران به قندهار

«رضا بیگدلی» معاون کنسولی وزارت خارجه ایران در سفر به قندهار با استاندار و مقامات دولتی این ولایت دیدار و گفتگو کرد.