سفر یک هیات دیگر از کنگره آمریکا به تایوان

یک هیات دیگر از قانونگذاران کنگره آمریکا درست 12 روز پس از سفر جنجالی پلوسی، به جزیره تایوان سفر کردند.