سفیر روسیه: به اقتضای منافع مسکو با کابل همکاری می‌کنیم

سفیر روسیه در کابل با اظهار اینکه طالبان حقیقتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، افزود جایی که منافع مسکو برآورده شود با طالبان همکاری می‌کنیم.