سکوت عجیب و شائبه‌دار مهدی تاج درباره نقش «بوروس» در قرارداد ویلموتس

نقش یک فرد در قرارداد مارک ویلموتس به‌وضوح دیده می‌شود و این در شرایطی است که تاج درباره مسائل مختلف این پرونده صحبت کرده است به‌جز نقش «بوروس».