سیگنال مثبت برجام به بازار ارز/ دلار زیر و رو می‌شود؟

به نظر می‌رسد بازار ارز در حال دریافت پالس‌های مثبت از مذاکرات وین است، تا جایی که اولین روز هفته قیمت دلار کاهش یافت.