شهرخبر – ایران پیام خود را از طریق اروپا به آمریکا منتقل کرده است/امیدواریم امریکا واقع‌بینانه عمل کند

خبرگزاری برنا-32 دقيقه پيش