شهرداری و شورای شهر قم برای رفع کمبود خوابگاه کمک کنند

معاون استاندار قم با اشاره به اینکه شهرداری و شورای شهر قم برای رفع کمبود خوابگاه کمک کنند گفت: 5 هزار متر زمین در شهر پردیسان برای خوابگاه دانشجویی وجود دارد که آمادگی تحویل آن به بخش خصوصی و خیرین را داریم.