شهردار سنندج تخلف در هزینه‌کرد مالیات بر ارزش افزوده را رد کرد/ نهادهای نظارتی شفاف‌سازی کنند

شهردار سنندج درباره هزینه‌کرد 61 میلیارد تومان درآمد حاصله از محل مالیات بر ارزش افزوده به ارائه توضیحاتی پرداخت، اما همچنان جای شفاف سازی نهادهای نظارتی نسبت به موارد مطرح شده خالی است.