شوش گرمترین نقطه خوزستان/ ثبت‌دمای 51 درجه در برخی مناطق خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان،گفت:شوش با 51.2 و دهدز با 28.9 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان در 24 ساعت بودند.