شکست آمریکا در افغانستان/ امنیت پایدار در گرو دولت مشارکتی است

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: بدون شک آمریکایی ها در افغانستان شکست خوردند.