صفر تا صد پوشش بیمه زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار

به گزارش گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، مجید حسن زاده معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه از سال‌های قبل این موضوع با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که بر بیمه همگانی و امکان برخورداری از خدمات آن توسط حاکمیت تاکید دارد گفت: ماده یک قانون تامین اجتماعی به عنوان مهمترین ماده این قانون بر توسعه و تعمیم بیمه اجتماعی برای آحاد جامعه تاکید دارد . این بیمه بر روی گسترش پوشش تامین اجتماعی برای آحاد جامعه از جمله خانم‌های خانه دار که از بیمه پایه بازنشستگی محروم هستند؛ تمرکز دارد.

هموطنان می‌توانند بدون مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی خودشان را بیمه کنند

حسن زاده افزود: این اقدام از سالهای قبل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان آغاز شد. ولی در سال گذشته تمرکز بیمه تامین اجتماعی بیشتر در توسعه زیرساخت‌ها و طراحی سایت انجام شد تا مردم با کمترین زحمت و بدون مراجعه به شعبه تحت پوشش بیمه قرار گیرند. هموطنان می‌توانند با مراجعه به سامانه غیرحضوری بیمه به نشانی https://es.tamin.ir ثبت نام کنند.

حق بیمه زنان خانه‌دار در سه نرخ ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد امکان‌پذیر است

وی تصریح کرد: بیمه زنان خانه دار با استفاده از ظرفیت قانونی بیمه حرف و مشاغل امکانپذیر است. طبق قانون سه نرخ ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد پیش بینی شده که خانم‌ها می‌توانند آن را انتخاب کنند. در نرخ ۱۲ درصد می‌توانند از تعهدات بازنشستگی استفاده کنند. در نرخ ۱۴ درصد بازنشستگی و فوت است و نرخ ۱۸ درصد هم بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت است. حداقل دستمزد امسال ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است و بر این اساس برای نرخ ۱۲ درصد حدود ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود و این نسبت برای نرخ های ۱۴ و ۱۸ درصد بالاتر می‌رود.

از سال گذشته؛ ثبت نام بیمه دانشجویان و زنان خانه دار رشد فزاینده ای داشته است

حسن زاده با اشاره به طرح« بیمه فراگیر خانواده ایرانی» که توسط سازمان اجتماعی ایجاد شده گفت: زنان خانه‌دار، دانشجویان و خود اظهاری حرف و مشاغل در این طرح جای دارند. از سال گذشته تا امروز ثبت نام بیمه دانشجویان و زنان خانه دار رشد فزاینده ای داشته است.

اگر همسر خانمی که بیمه دارد فوت کند؛ مستمری به وی پرداخت خواهد شد

وی یادآور شد: خانم‌های خانه دار یا تحت تکفل همسر هستند یا اینکه بیمه شده اصلی هستند. اگر تحت تکفل همسرشان باشند که بیمه شده سازمان است نیازی به انتخاب درمان ندارند ولی اگر نیاز داشته باشند می‌توانند با پرداخت سرانه درمان از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

حسن زاده در پاسخ به اینکه اگر همسر خانمی که بیمه دارد فوت کند؛ مستمری به وی پرداخت خواهد شد؟ گفت: هیچ منع قانونی ندارد. در این شرایط خانم می تواند از مستمری بازماندگان همسر استفاده کندهمچنین می‌تواند از مستمری بازنشستگی خود هم استفاده کند.

زنان خانه دار برای دریافت بیمه باید در طیف سنی ۱۸ تا ۵۰ سال باشند

وی درباره بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: ضوابط و مقررات بیمه برای زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار یکی است و هیچ تفاوتی ندارد. اما زنان برای دریافت این دو بیمه باید در طیف سنی ۱۸ تا ۵۰ سال باشند. در صورتیکه بیشتر از ۵۰ سال داشته باشند معادل مازاد سنی باید سابقه داشته باشند. به عنوان مثال اگر شخصی ۵۳ ساله است باید ۳ سال سابقه پرداخت داشته باشد.

با پرداخت نرخ ۱۴ درصدی بیمه بازماندگان هم می‌توانند از مستمری متوفی استفاده کنند

این مقام مسئول در بیمه تامین اجتماعی با بیان اینکه شرایط بازنشستگی متفاوت است با پیشنهاد نرخ ۱۴ درصدی بیمه برای خانم ها گفت: با پرداخت این نرخ بازماندگان هم می‌توانند از مستمری متوفی استفاده کنند. خانم‌ها با ۵۵ سال ۱۰ سال سابقه با ۱۰ روز، ۵۵ سال سابقه با ۲۰ سال و ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند اما باید شرط حداقل را رعایت کنند.
وی افزود: سرانه درمان بیمه تامین اجتماعی متفاوت است و بر اساس درخواست خدمات پرداخت می‌شود.

کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی حق بیمه زنان سرپرست خانوار را پرداخت می‌کنند

حسن زاده در پاسخ به اینکه آیا زنان سرپرست خانواری که پیش از این تحت تکفل همسر بیمه شده خود بوده اند می‌توانند از سابقه بیمه استفاده کنند گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مراجع متولی این زنان هستند. این دو نهاد در توافق با تامین اجتماعی متعهد شده اند حق بیمه این زنان را پرداخت کرده و آنها را به بیمه معرفی کنند.

انتهای پیام/