صلح و سازش 2 طایفه خرمشهری در پویش "به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم"

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از صلح و سازش دو طایفه در خرمشهر که 30 نفر از این طایفه‌ها دستگیر شده بودند در راستای پویش “به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم” خبر داد.