صنعاء: مقابله با پروژه آمریکا، نقطه مشترک ما با روسیه است

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن با اشاره به اینکه سفر اخیر هیأت یمنی به روسیه به سود دو کشور است، خبر داد که پیامها و تماسهایی از شماری از کشورها دریافت کرده اند.