ضرورت تسریع در تخلیه کالاها و نهاده های دامی از بنادر مازندران

فریدونکنار- رئیس کل دادگستری مازندران از مسئولان بنادر خواست تا نسبت به تخلیه و انتقال کالاهای اساسی و نهاده های دامی قبل از فاسد شدن به بازار اقدام کنند.