ضرورت تعریف نقشه راه برای منطقه ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی

تبریز – استاندار آذربایجان شرقی بر تعریف نقشه راه و تعیین مأموریت‌های منطقه ویژه علم و فناوری تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که این مجموعه از حالت تشریفاتی خارج و یک اقدام عملی و اساسی در ا