ضرورت حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پایتخت

تهران- استاندار تهران بر ضرورت حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پایتخت تاکید کرد.