طرح‌های پژوهشی متناسب با نیاز ورزش کشور نیست

محمد شریعت زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر چند در بحث کاربردی کردن پژوهش‌هایی که در حوزه علوم ورزشی انجام می‌شود طی سالهای گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا پژوهش‌ها همسو با نیاز ورزش کشور باشد، اما چون در اجرای طرح‌های پژوهشی ارتباط تنگاتنگی بین سازمانها، ارگانهای مختلف، دانشکده های تربیت بدنی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، فدراسیونها و …. وجود ندارد، هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه به یک درک، فهم و زبان مشترک برسند تا براساس آن نیازها و مشکلات ورزش را حل کنند.

وی گفت: اگرچه نسبت به 10 سال گذشته شرایط بهتر شده است و پژوهشگاه تلاش می‌کند به سمتی حرکت کند تا دیگر پژوهش برای پژوهش نباشد و در راستای رفع نیازهای ورزش کشور بویژه در بخش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی گام بردارد، اما هنوز از ایده آل‌ها فاصله زیادی داریم و ارتباط منسجم و محکمی بین سازمانها و ارگانهایی که طرح‌های پژوهشی انجام می دهند، وجود ندارد.

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی تصریح کرد: در گذشته پژوهش شرایط خوبی نداشت، اما در حال حاضر بسیاری از سازمانها از جمله ادارات کل تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بنیاد نخبگان و…. پروژه‌های سفارش محور به پژوهشگاه می‌دهند و تمام هزینه‌های مادی و معنوی آن را نیز خود متقبل می‌شوند و پژوهشگاه با توجه به نیاز جامعه پژوهش‌ها را با بهترین کیفیت انجام و نتایج را در اختیار آنها قرار می‌دهد. پژوهشگاه طی 2 سال گذشته تلاش کرده ارتباط خود را با سازمانها در انجام طرح‌های پژوهشی نزدیکتر کند هر چند شرایط راضی‌کننده است، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله زیادی داریم.

شریعت زاده افزود: هدف پژوهشگاه بر این است تا براساس نیازها و شرح وظایفی که تعریف شده پاسخگوی نیاز ورزش کشور باشد اما بعضی وقتها موازی کاری سازمانها و ارگانهای مختلف سبب می‌شود تا از اهداف خود فاصله بگیرد. نیاز است این هم‌افزایی شکل و شمایل بهتری به خود بگیرد و با ایجاد یک دبیرخانه پژوهشی در ورزش کشور، طرح‌های پژوهشی سازمان یافته‌تر و متناسب با نیاز ورزش کشور انجام شود.

انتهای پیام