طرح دهه فرهنگی ترویج معارف نماز به صورت آزمایشی اجرا می‌شود

مدیرعامل مجمع خیرین مسجد ساز در راستای استقبال از رویکرد جهاد تبیین به صورت آزمایشی این دهه را تحت عنوان دهه فرهنگی ترویج معارف نماز اعلام کرد.