طوفان هم مانع حضور رئیس جمهور در جمع مردم کروچان نشد

طوفان-هم-مانع-حضور-رئیس-جمهور-در-جمع-مردم-کروچان-نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور با وجود طوفان در جمع مردم محروم کروچان حضور یافت.

کد خبر 5561205