ظرفیت کمپ نگهداری معتادان متجاهر کرمانشاه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر از شهر کرمانشاه خواست عموم مردم است، گفت: ظرفیت کمپ نگهداری معتادان متجاهر کرمانشاه افزایش می‌یابد.