ظهور یک طارمی جدید در لیگ برتر

مهاجم نساجی مازندران مثل سال گذشته فصل جدید را با رساندن تیمش به گل آغاز کرد.