عربستان از شرط خود درباره تهران کوتاه آمد | شرط جدید عربستان برای حماس

شبکه لبنانی المیادین اعلام کرد که عربستان از شرط خود برای از سرگیری روابط با جنبش حماس مبنی بر قطع روابط با تهران کوتاه آمده اما شرط دیگری گذاشته است.