عقب نشینی وزیر رئیسی از مخالفت با توافق برجامی

ایلنا : رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت : ما مخالف توافق نیستیم.