عملکرد ضعیف وزارت بهداشت در رسیدگی به مناطق محروم؛ «مردم راضی نیستند»

یک نماینده مجلس گفت: «عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بسیاری از حوزه‌های ذیربط با نقدها و سوالات جدی مواجه است.»