عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در سایت زعفرانیه بیرجند آغاز شد

عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در سایت زعفرانیه بیرجند آغاز شده و حداکثر ظرف 24 ماه واحد‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.