عودت 6 هزار میلیارد ریال مالیات از استان های تهران و مرکزی به شهرستان‌ها

مدیرکل دفتر امور مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: پرداختی 2400 شرکتی که ­ مالیات­ و عوارض شان به نام استان‌های مرکزی و تهران­ ثبت می‌شد به استان‌های خودشان برگشت داده شد.