عکسی از قدیمی‌ترین پمپ بنزین در ایران/ چرا نفت انگلیسی در ایران منفور بود؟

تاریخ نامه نوشت :در این خبر عکسی قدیمی از پمپ بنزینی در دهه ۴۰ را می بنید.