فروش سکه در بازار پشت خطی شدت گرفت

روز پنجشنبه گذشته قیمت سکه افت و خیز خاصی را تجربه نکرد و در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.

نوسان محدود سکه در حالی بود که قیمت دلار  بر مدار کاهش قرار گرفته بود. ارزش ذاتی سکه در روز یاد شده ۱۲ میلیون و ۴۱۹ هزار تومان بود و  حباب فلز زرد رنگ داخلی در محدوده ۱۰ درصد ایستاد .

عده ای از تحلیلگران معتقدند با شکست حمایت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، میزان فروش ها در بازار پشت خطی به اندازه ای زیاد شد که دیشب فلزگران بهای داخلی در محدوده ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «موج فروش سکه در بازار پشت خطی /پیش بینی قیمت سکه امروز» بخوانید.