فلاحت پیشه : سیاست «یا همه یا هیچ» که تیم مذاکره در پیش گرفته آسیبش فقط به ایران وارد شده

روزنامه شرق با حشمت الله فلاخت پیشه نماینده پیشین مجلس در باره برجام گفت وگو کرده است.