فیدیلیتی و دیگنیتی ارزان شدند + قیمت

 قیمت دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۱ از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۴۰ میلیون تومان ارزان شده است و یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت مزدا ۳ جدید صندوق دار مونتاژ نیز از ابتدای هفته تاکنون ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است و این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره مدل ۱۴۰۰ نیز از ابتدای هفته تاکنون ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است و این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای پژو ۲۰۰۸ نیز ارزان شدند به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است و یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودروهای مونتاژ در جدول زیر آمده است:

 مونتاژی‌ها در سراشیبی/ فیدیلیتی و دیگنیتی چه قدر ارزان شدند؟