فیلم| زنگ‌خطر برای دموکرات‌ها محبوبیت بایدن درحال کاهش شدید

طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، میزان محبوبیت بایدن با افت شدیدی همراه است و تاکنون به کمتر از 38 درصد رسیده است.