فیلم| شرط عدم بارداری برای استخدام پرستاران!

مدتی است در بسیاری از مراکز درمانی، شروطی برای استخدام پرستاران زن عنوان می‌شود که برخلاف عرف زندگی آنهاست.