فیلم// نفر هفتم کنکور انسانی: 40 میلیون تومان هزینه کردم!

حدیث گرجی رتبه هفتم کنکور امسال در گروه علوم انسانی، فارغ التحصیل دبیرستان غیردولتی است؛ او از روش‌های مطالعه و هزینه‌ای که برای کسب این رتبه پرداخت کرده است، می‌گوید.