قاچاق محصولات کشاورزی در انتهای کانتینرهای یخچالی/کشف دهها پالت محصولات زراعی قاچاق توسط گمرک

از ابتدای ماه جاری تاکنون در موارد مختلف، سبزیجات و میوه جات زراعی اظهار نشده در انتهای کانتینرهای یخچالی تحت کالای دیگری در رویه های صادرات و ترانزیت از گمرک شهید باهنر به مقاصد مختلف جاسازی و اختفا شده است.